Colegiul National "Traian Doda" Caransebes

Proiecte

Iarba verde de… la Doda

Scopul proiectului

Amenajarea unui spațiu verde în curtea interioară a colegiului prin respectarea normelor de protejare a mediului, cu materiale naturale autohtone.

Obiectivele proiectului

  • Corelarea învățământului tradițional desfășurat în spații închise cu un învățământ creativ prin amenajarea unui spațiu multifuncțional în incinta școlii folosind mobilier de lemn și material săditor autohton;
  • Creșterea ofertei educaționale prin promovarea unor activități de educație ecologică nonformală și complementară (minim 1 oră /săptămână la fiecare ciclu de învățământ);
  • Formarea conștiinței și a unor atitudini ecologice responsabile la elevi, părinți și membrii ai comunității local.e prin exersarea unor deprinderi de voluntariat, de îngrijire și protejare a biodiversității mediului;

Beneficiarii proiectului

Beneficiarii proiectului sunt elevii școlii, generațiile viitoare și locuitorii orașului, care se vor putea bucura de o pată de culoare și de un mediu natural și sănătos.

Justificarea proiectului

Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș administrează trei corpuri de clădire, două dintre ele construite în anii 1914 și 1935, clădiri emblematice pentru comunitate și  situate în zona centrală a orașului. Deși suprafața terenului este mare, totuși spațiile verzi amenajate sunt insuficiente, raportate la numărul de 840 de elevi. Zona verde existentă este în degradare și constituie o problemă pentru școală și comunitate. Investițiile Primăriei și sponsorizările Asociației Părinților s-au axat pe reabilitarea clădirii și amenajarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a grupurilor sanitare, în vederea realizării unui climat educațional necesar bunei desfășurări a procesului educațional.
Asociația Părinților Liceului Teoretic „Traian Doda“ Caransebeș, Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș și Primăria Municipiului Caransebeș, cunoscând oportunitatea oferită de către MOL România în parteneriat cu Fundația pentru Parteneriat, prin Programul „Spații verzi”, sunt conștienți de importanța protejării mediului și a educării tinerilor în spiritul valorilor europene legate de educația ecologică. Cei trei parteneri au dorit să ofere elevilor un spațiu verde natural pentru relaxare și pentru desfășurarea unor activități școlare și extrașcolare în aer liber. Proiectul și-a propus să implice în realizarea lui atât principalii beneficiari: elevii și cadrele didactice, cât și comunitatea. Suprafața vizată, de 531.20 mp, a fost ecologizată și amenajată în vederea obținerii unui spațiu apreciat de întreaga comunitate.
Proiectul a avut în vedere reabilitarea unui spațiu deteriorat într-unul dinamic, de relaxare, aproape de natură, propice pentru educația non-formală. Ideea acestui proiect a apărut din dorința elevilor de a-și desfășura o parte dintre activitățile non-formale în aer liber (ecologie, educație pentru sănătate, educație fizică și sport, educație plastică etc.), dar și de a se recrea într-un spațiu atractiv. Elevii grupului „Impact” și elevi voluntari și-au manifestat dorința plantării în această zonă.
În procesul educativ se pune accent pe necesitatea implicării în protejarea florei și a faunei, elevii fiind primii și principalii beneficiari ai atitudinii protectoare față de natură. Astfel, școala derulează o serie de activități menite să dezvolte interesul elevilor pentru natură și pentru protejarea acesteia, relevante în acest sens fiind concursurile „Ziua mediului”, Concursul de biciclete, „Let’s do it, Romania”. De asemenea, în cadrul școlii se desfășoară activități care să completeze orele de curs, cum ar fi activitățile de voluntariat și protecția mediului înconjurător, realizate de membrii clubului „Impact“ și nu numai.

 Finanțarea proiectului

Proiectul a fost finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat și MOL România și Asociația Părinților.


Reper – Tineri cu inițiativă pentru dezvoltarea unei culturi civice în Municipiul Caransebeș

Despre proiect

Proiectul își propune să contribuie la creșterea gradului de implicare a 24 de tineri din cadrul Colegiului Național „Traian Doda” din Municipiul Caransebeș în formularea și implementarea de proiecte civice, devenid multiplicatori ai acestor activități extracuriculare.

Obiectivele proiectului vizează:

Creșterea competențelor a 24 de tineri din cadrul Colegiului Național „Traian Doda”din Municipiul Caransebeș pentru a identifica surse de finanțare și de a elabora proiecte civice de tineret în conformitate cu cerințele finanțatorilor.

Stimularea capacității a 24 de tineri din cadrul Colegiului Național „Traian Doda” din Municipiul Caransebeș de a asigura punerea în aplicare a proiectelor elaborare, atingerea rezultatelor așteptate, promovarea acestor activități extracuriculare și asigurarea sustenabilității lor, devenind promotori și multiplicatori ai inițiativelor civice.

Activități

Proiectul se derulează în parteneriat cu Colegiul Național „Traian Doda”, primul dintre liceele din Municipiul Caransebeș invitate să participe în cadrul proiectului și care și-a exprimat interesul în acest sens. citeste…


”MEMORIA CULTURALA A POPOARELOR” – Proiect de parteneriat multilateral Comenius

Intre 1 septembrie 2012 și 30 iulie 2014 s-a desfășurat în liceul nostru proiectul european de parteneriat multilateral COMENIUS ”La mémoire culturelle des peuples” – ”Memoria culturală a popoarelor”. Proiectul a fost aprobat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, fiind finanțat de Comisia Europeană. Liceul nostru a fost coordonator de proiect, avand ca parteneri:

1. Un colegiu din Italia – Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Armaforte” din Altofonte, Sicilia;
2. Liceul Sierra de Leyre din Sangüesa, Spania;
3. Colegiu Henri Barnier din Marsilia, Franța;
4. Liceul Tadeusz Kościuszki din Starachowice, Polonia.

Perspectiva unei cooperări europene, a unei abordări pluridisciplinare, in două limbi de circulație -franceza și engleza- a condus spre alegerea temei proiectului, aceasta permițând tinerilor din țările partenere să redescopere și să promoveze diversitatea și bogăția patrimoniului lor cultural. citește…


Revista online ”Tânărul poliglot”

Proiectul “Tânărul poliglot” s-a nascut din dorința profesorilor și elevilor de a stimula pasinunea pentru limbi moderne şi comunicarea online prin alte mijloace decât cele clasic şcolare.

Astfel ne-am gândit să proiectăm o revistă şcolară online cu referire la domeniul cultural-artistic care să promoveze interdisciplinaritaatea şi transdisciplinaritatea dar şi realitatea socială, culturală a comunităţii din oraşul Caransebeş.

Este clar că, în contextul unei educatii europene, e nevoie de a exersa comunicarea plurilingvă, iar revista online “Tânărul poliglot” este o cale de rezolvare atractivă, motivantă atât pentru elevii celor două licee, Colegiul Național “C. D. Loga” Caransebeș şi Colegiul Național “Traian Doda”, cât şi pentru profesorii lor.

Suntem convinşi că revista online “Tânărul poliglot” va dezvolta pasiunea şi capacitatea eleviilor noştri de a creea site-uri web precum şi competenţa de comunicare lingvistică.

Adresa revistei: www.tanarulpoliglot.ro