Colegiul National "Traian Doda" Caransebes

Conferinte

CONFERINTA INTERNAŢIONALĂ

 

“EDUCAŢIA BAZATĂ PE INTELIGENŢA EMOŢIONALĂ. TEHNOLOGII MODERNE DE ÎNVĂŢARE.”

derulată in cadrul
SIMPOZIONULUI DIDACTICA INTERNAŢIONAL
editia XXV
13 MAI 2016

 

ORGANIZATORI:

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDETEAN CARAŞ-SEVERIN
Inspector Şcolar General, prof. dr. Nicolae Grindeanu

CASA CORPTULUI DIDACTIC CARAŞ-SEVERIN
Director, prof. Nicoleta Marcu

COLEGIUL NAŢIONAL “TRAIAN DODA” CARANSEBEŞ
Director, prof. Felix Cosmin Borcean

UNIVERSITATEA “TIBISCUS” TIMIŞOARA
Rector, conf. univ. dr. Corina Muquroi

O.S.P.D . Caransebes,
presedinte prof. Ionescu Mariana

 

PARTENERI:

COLEGIUL NATIONAL ” C.D. LOGA” CARANSEBEŞ
Director, prof. Pfeifer Gabriela

LICEUL TEHNOLOGIC ” DACIA” CARANSEBEŞ
Director, prof. Bogdea Constantin Florin

LICEUL TEHNOLOGIC “DECEBAL” CARANSEBEŞ,
Director prof. Iova Mirioara

LICEUL TEHNOLOGIC “TRANDAFIR COCARLA” CARANSEBEŞ
director, prof. Tocut Daniela

 

INVITAŢI:

MMag. phil. Koch – Tufiş Marinel Ovidiu, Drd. la Universitatea Karl- Franzens din Graz (Karl-Franzens.-Universitat Graz), Facultatea Umanistă (Geisteswissenschaftliche Fakultat), Institutul de Istorie (Institut fiir Geschichte) din Austria / Osterreich.

 

1. SCOPUL CONFERINȚEI:

Schimbul de experienţă privitor la implicarea cadrelor didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, a studenţilor  şi  elevilor şi a altor categorii profesionale in activităţi educative prin intermediul cărora să se promoveze educaţia precum şi modalitatea in care trebuie realizată educatia in secolul XXI, pentru a contribui la formarea unor competenţe, atitudini şi aptitudini in educaţie, promovind inovarea, cercetarea ştiinţifică, valorile culturale, studiile in educaţie si alte noutăti.

 

2. GRUP ŢINTĂ:

Cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal si universitar.

 

3. DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:

13 MAI 2016, ora 9.00, la Colegiul Naţional ”Traian Doda” Caransebes, Str. Libertăţii Nr. 14.

ÎNSCRIEREA LA CONFERINŢĂ: termen limită 03.05.2016
  • accesând linkul: cntd.ro
  • la sediul Colegiul Naţional ,,Traian Doda” Caransebeş, Str. Libertăţii, Nr. 14, persoana de contact:
    • Ionescu Mariana tel. 0745 143,
    • Lepadat Elena Doina, tel. 0723488002, email: elena.lepadat@yahoo.com,
    • Valusescu Nicoleta, tel. 0720003010, email: nicoleta_valusescu@yahoo.com.

 

4. ECHIPA DE ORGANIZARE:

-d-l prof. Felix Borcean – director Colegiul Naţional „Traian Doda” Caransebeş
-d-l prof,-Adrian Semenescu – director adjunct Colegiul Naţional „Traian Doda” Caransebeş
-prof. Nicoleta Marcu – director Casa Corpului Didactic Caras-Severin
-d-na conf. univ. dr. Corina Muşuroi – rector al Universitatii “Tibiscus” din Timişoara
-d-l prof. univ.dr. Adrian Rachieru – prorector al Universitatii “Tibiscus” din Timişoara
-d-l prof. univ. dr Ciprian Vilcan – prorector al Universitatii “Tibiscus” din Timişoara
-d-l conf. univ. dr. ing. Dan L. Lacrami – presedinte al Senatului Universitatii “Tibiscus” din Timişoara
-d-l conf. univ. dr. ing. Tiberiu Marius Karnyanszkz – decan al Facultatii de Calculatoare  şi  Informatică Aplicată
-d-na lect. dr. Vasilescu Ramona-prodecan al Facultatii de St. Economice a Universitatii “Tibiscus” din Timişoara
-d-na lect, univ. dr. Zvetlana – Mindruţa Anghet – decan al Facultatii de Psihologie a Universitatii “Tibiscus” din Timişoara
-d-na lect dr. Cristina Mihaela Nagy – cadru didactic aI Facultatii de St. Economice Universitatii “Tibiscus” din Timişoara
-d-na prof, Mocanu Eugenia – prof. Colegiul Naţional „Traian Doda” Caransebeş
-d-na prof. Lepidat Elena Doina – Colegiul Naţional „Traian Doda” Caransebeş
-d-na prof.Valugescu Nicoleta – Colegiul Naţional „Traian Doda” Caransebeş
-d-na prof. Valerica Predescu – Colegiul Naţional „Traian Doda” Caransebeş
d-na prof, Alexandra Miclau  -prof. Colegiul Naţional „Traian Doda” Caransebeş
-d-na prof. Ana Borcean – prof. Colegiul Naţional „Traian Doda” Caransebeş
-d-na prof. Jurcovici Rodica- prof. Colegiul Naţional „Traian Doda” Caransebeş

 

5. PROGRAMUL CONFERINŢEI

9.00 – 9.30 Sosire şi inregistrare.
9.30 – 10.15 Deschiderea Conferinfei.
10.15 – 12.30 Sesiune plenară – EDUCATIA BAZATA PE INTELIGENŢĂ EMOTIONALA.
12.30 – 13.30 Coffee break
13.30 – 16.00 Sesiune plenari II. TEHNOLOGII MODERNE DE INVĂŢARE
16.00 – 16.30 Închiderea Conferinţei

 

6. TAXA DE PARTICIPARE

25 lei (incluzind mapa, coffee break):  se achită la sediul Colegiului, persoanei de contact Prof. Ionescu Mariana. tel. 0745143561 sau in contul Bancii Transilavania RO12BTRLRONCRT0310087101.

*Lucrarile selectate in cadrul Conferintei la Sectiunea Informatica pot fi publicate, la alegerea participantului, in Revista „Anale. Seria InformaticĂ”, ISSN 1583-7165, indexata in baza de date internationale ( “B+” classification (code 875)).

*Lucrarile selectate in cadrul conferintei la Sectiunea Stiinte Economice pot fi publicate la alegerea participantului, in Revista “Anale. Seria Stiinte Economice”, ISSN 1582 – 2680 , e- ISSN 1582 – 6333, indexata in baza de date internationale (“B+” classification (code 108).