Colegiul National "Traian Doda" Caransebes

Examene naționale

Bacalaureat 2021

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

NOU!!! Teste antrenament Bacalaureat

Calendar examen național bacalaureat 2021 (ambele sesiuni)

Ordin nr. 6.063/24.11.2020 

Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat (anul școlar 2020 – 2021)

Modele subiecte bacalaureat 2021


Evaluare națională 2021

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

NOU!!! Teste antrenament Evaluare națională

Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 – 2021

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul școlar 2020 – 2021 (aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021)

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

Noile modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2021 aici

Limba și literatura română Model de subiect – Evaluarea Națională 2021

Barem Evaluarea Națională 2021 Limba și literatura română

Matematică Model de subiect – Evaluarea Națională 2021

DownloadBarem Matematică Evaluarea Națională 2021

Limba și literatura maternă


Simulări 2021

Simularea Evaluării Naţionale 2021, pentru elevii clasei a VIII-a:

  • 29 martie 2021: Limba şi literatura română
  • 30 martie 2021: Matematică
  • 31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

Simularea examenului național de Bacalaureat 2021 pentru clasele a XII-a și a XIII-a:

  • 22 martie 2021: Limba şi literatura română – proba E.a)
  • 23 martie 2021: proba obligatorie a profilului – proba E.c)
  • 24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d)
  • 25 martie 2021: Limba şi literatura maternă – proba E.b)