Colegiul National "Traian Doda" Caransebes

SMARTLAB IN DODA

Anunț de presă

privind începerea implementării proiectului intitulat

„SMARTLAB IN DODA”

la COLEGIUL NAŢIONAL „TRAIAN DODA”

din CARANSEBEŞ, județul CARAŞ-SEVERIN

Colegiul Naţional „Traian Doda” Caransebeş anunță începerea implementării proiectului intitulat „SMARTLAB IN DODA” și având codul F-PNRR-SmartlaLabs-2023-2895.

Proiectul se va derula în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 ianuarie 2025, are o valoare totală de 351.067,85 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Înfiinţarea unui laborator inteligent în cadrul colegiului care să deservească tuturor disciplinelor din ariile curriculare;
  • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea laboratorului inteligent;
  • Oferirea de metode personalizate de învăţare în cadrul laboratorului inteligent elevilor colegiului;
  • Îmbunătăţirea competenţelor digitale ale elevilor prin acces la educaţie digitală avansată.

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de dobandire de cunoștințe.

Persoana de contact: Cristescu Codruţa Corina

E-mail contact: dodatraian@yahoo.com

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comunicat de presa