Colegiul National "Traian Doda" Caransebes

Anunț concurs – posturi vacante

COLEGIUL NAȚIONAL “TRAIAN DODA”, cu sediul în Caransebeș, str. Libertății nr. 14, anunță concurs pentru ocuparea posturilor  contractual vacante de ADMINISTRATOR PATRIMONIU și  INGRIJITOR, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere : 05.04.202109.04.2021 ora 9:00 – 14.00

Evaluarea dosarelor -12 .04.2021

Condiții ocupare  post administrator patrimoniu:

Nivel de studii superioare-inginer/subinginer/economist

Vechime minim 5 ani

Proba scrisă : 14.04.2021 ora 10.00

Proba interviu : 14.04.2021 ora 12.00

Condiții ocupare  post îngrijitor

Nivel de studii generale minime obligatorii

Vechimea minim 5 ani

Proba scrisă : 14.04.2021 ora 9.00

Proba interviu : 14.04.2021 ora 11.00

Proba practică : 14.04.2021 ora 13.00

Locul depunerii dosarelor de înscriere și al organizării concursului – sediul Colegiului Național “Traian Doda”, str. Libertății, nr. 14, Caransebeș

Informații: Tel. 0255 512660, zilnic, între orele 9.00 – 14.00

Anunț administrator patrimoniu – tematică și bibliografie descarcă

Anunț îngijitor – tematică și bibliografie descarcă

Fisa post administrator patrimoniu descarcă

Fisa post îngrijitor descarcă

Director,

Prof. Eugenia Adriana Mocanu