Colegiul National "Traian Doda" Caransebes

Clasa Pregătitoare 2019

Perioada de înscriere : 4 martie – 22 martie

Orar înscriere : L – V, între orele 9.00 – 18.00 la secretariatul colegiului

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal
  • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)